Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych dla wszystkich rodzajów obiektów, tj.: obiektów użyteczności publicznej,szpitali, przychodni lekarskich, handlowo – usługowych, przemysłowych, biurowych, mieszkalnych i produkcyjno – usługowych, a dokładniej pomiary:

  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samodzielne szybkie wyłączenie, tzw. pomiar impendancji pętli zwarciowej, pomiar zerowania,
  • rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyłączników różnicowo – prądowych RCD,
  • instalacji odgromowej i uziemień,
  • rezystywności gruntu,
  • natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • pomiary elektronarzędzi.
  • pomiary transformatorów